Meditasjon
Hva det er?
&
hvordan du gjør det?

Hva er meditasjon?

Meditasjon

er ikke det du tenker


Meditasjon er en eldgammel måte å utvikle seg på – eller vikle ut det som er.

Hva er

meditasjon?


Det er mye i livet som er utenfor vår kontroll. Det er allikevel mulig å ta ansvar for egne sinnstilstander – og endre dem til det bedre. Buddha hevder at dette er det viktigste man kan gjøre og at det er det eneste virkelig effektive svaret på personlig lidelse, angst, frykt, hat og generelle vrangforestillinger.

Meditasjon er et middel til å forvandle sinnet. Buddhistiske meditasjonspraksiser er teknikker som fostrer og utvikler konsentrasjon, klarhet, følelsesmessig positivitet og evnen til å se livet med sinnsro. Ved å praktisere meditasjon utvikler du nye positive og sunne vaner. Ved regelmessig og tålmodig kultivering kan disse sinnstilstandene lede til dyp indre ro og kraftfull livsutfoldelse, som igjen kan lede til en ny forståelse av livet.

Siden Buddhas tid har det blitt utviklet talløse meditasjonsteknikker. De er alle øvelser for sinn & hjerte. I buddhisme snakker vi om å utvile citta (på språket pali). Det er ikke noe godt ord på norsk for dette fordi vi ofte skiller mellom hode og hjerte. Det gjør man ikke på samme måte i buddhismen. Grunnlaget for dette er altså å utvikle sunne og positive sinnstilstander.

Hvordan

meditere?


Hvert år lærer tusenvis av mennesker å meditere med metoden vi bruker i Triratna. Vi underviser to grunnleggende teknikker som ble brukt av Buddha: Meditasjon på pusten og meditasjon på kjærlig vennlighet (metta bhavana).

Selv om disse teknikkene er enkle å forstå er de vanskelig å praktisere over tid på en slik måte at de endrer livet ditt. Til det trenger de fleste støtte av en erfaren lærer og et fellesskap med andre som mediterer. Derfor inviterer vi deg til et introduksjonskurs i buddhisme og meditasjon og deretter til pågående aktiviteter enten det er fordypningskurs, meditasjonskvelder eller retretter.

Hvis du vil vite mer om meditasjon nå kan du lytte til en introduksjon til meditasjon (på engelsk) nedenfor.


Hør mer om meditasjon

på denne podkast


Introduksjon til meditasjon

av Maitreyabandhu (mann på engelsk)