top of page

Meditasjon

Meditasjon er indre frigjøring

Gk Hans Jerry 2017.jpg
The Zen Diary by David Gabriel Fischer CC on Flickr 040814.jpg
337346670_224604556722803_2897727914774301085_n.jpg

Hvordan meditere?

Hvert år lærer tusenvis av mennesker å meditere med metoden vi bruker ved Oslo Buddhistsenter. Vi underviser to grunnleggende teknikker som ble brukt av Buddha: Meditasjon på pusten og meditasjon på kjærlig vennlighet (metta bhavana).

Selv om disse teknikkene er enkle å forstå er de vanskelig å praktisere over tid på en slik måte at de endrer livet ditt. Til det trenger de fleste støtte av en erfaren lærer og et fellesskap med andre som mediterer.

 

Hvis du vil prøve er du hjertelig velkommen til en drop-in meditasjon til de tider som står på første side. Bare kom som du er. Du trenger ikke bestille eller melde deg på.

Drop-in meditasjon er også en fin måte å holde inspirasjonen til meditasjon ved like. Det er også nyttig å meditere med andre som støtte til å meditere alene, og du kan få nye ideer til å utvikle din meditasjonspraksis.

Hvis du vil lære mer inviterer vi deg til et introduksjonskurs i buddhisme og meditasjon og deretter til pågående aktiviteter enten det er fordypningskurs, meditasjonskvelder eller retretter.

Du kan lese mer om det vi tilbyr ved Oslo Buddhistsenter her.

Hva er meditasjon?

Det er mye i livet som er utenfor vår kontroll. Det er allikevel mulig å ta ansvar for egne sinnstilstander – og endre dem til det bedre. Buddha hevder at dette er det viktigste man kan gjøre og at det er det eneste virkelig effektive svaret på personlig lidelse, angst, frykt, hat og generelle vrangforestillinger.

Meditasjon er et middel til å forvandle sinnet. Buddhistiske meditasjonspraksiser er teknikker som fostrer og utvikler konsentrasjon, klarhet, følelsesmessig positivitet og evnen til å se livet med sinnsro. Ved å praktisere meditasjon utvikler du nye positive og sunne vaner. Ved regelmessig og tålmodig kultivering kan disse sinnstilstandene lede til dyp indre ro og kraftfull livsutfoldelse, som igjen kan lede til en ny forståelse av livet.

Siden Buddhas tid har det blitt utviklet talløse meditasjonsteknikker. De er alle øvelser for sinn & hjerte. I buddhisme snakker vi om å utvikle citta (på språket pali). Det er ikke noe godt ord på norsk for dette fordi vi ofte skiller mellom hode og hjerte. Det gjør man ikke på samme måte i buddhismen. Grunnlaget for dette er altså å utvikle sunne og positive sinnstilstander.

Hvis du vil prøve å meditere nå kan du lytte til en av de ledede meditasjonene nedenfor.

Medtasjon
bottom of page