top of page

Buddhisme

Veien til frihet, medfølelse og visdom

Hvem var Buddha?

For over 2.500 år siden våknet Siddhartha Gautama opp til virkeligheten slik den er, uten vrangforestillinger, begjær og motvilje. Det var for ham en opplevelse av frihet, medfølelse og visdom. Vi kaller dette oppvåkning eller opplysning. Fordi han var den første i vår verden til å bli opplyst kaller vi ham Buddha. Det vakre er at nettopp det han oppnådde kan vi alle oppnå.

Siddhartha levde i det vi i dag kaller Nord-India, i en velstående familie og som sønn av det samfunnets leder. Han hadde alt det han materielt sett kunne ønske seg. Likevel ville han trenge lenger inn i livets mysterium. I en alder av 29 år forlot han familien sin og gav seg til å søke. Han gav seg både ut i meditasjon og askese. Til slutt var det meditasjon med pusten sammen med refleksjoner over livet som gjorde at han innså hvordan alle verdens fenomener henger sammen. Dette skjedde i ly av det vi i dag kaller Bodhi-treet ved Nairanjana elven, under fullmånen i mai. Elven er i dag tørket ut, men treet lever videre, og under hver fullmåne i mai feirer buddhister denne hendelsen over hele verden.

Buddhas lære kalles dharma

Buddhas lære handler grunnleggende sett å frigjøre oss fra illusjoner som skaper lidelse og leve i kjærlig vennlighet.

Dette kommer naturlig fra tre innsikter som er del av det å våkne opp:

  1. For det første så Buddha hvordan alt endrer seg hele tiden. Alt er endring.

  2. Dermed eksisterer heller ingenting for seg selv eller uforandret over tid, fra den minste partikkel til galakser. Alt henger sammen på forskjellige måter. Det er derfor ingen faste uavhengige fenomener noe sted. Ingen “sjel” eller “personlighet” som er fast eller uforanderlig.

  3. Den tredje innsikten kommer fra de første: I den grad vi gjør oss avhengig av at tanker eller ting er på den ene eller andre måten skaper vi lidelse for oss selv. Når vi klynger oss til noe vi liker, skaper vi lidelse når det vi liker endrer seg. Når vi prøver å unngå det vi misliker, skaper vi frustrasjon fordi vi ikke kan kontrollere verden. Denne lidelsen er unødvendig og Buddha viser hvordan vi kan frigjøre oss.

 

Buddha så at et sunt liv er basert på disse innsikten. Det frigjør oss til å leve liv motivert av kjærlighet for alt liv skaper frihet. Du kan også frigjøre deg. Vil du?

Les mer i denne inspirerende lille boken: Introduksjon til Buddhisme

Introduksjon-Pauling-til-Brosjyre-2-1080x1484.jpg

De som følger Buddhas lære kalles sangha

Etter at Buddha våknet opp eller ble opplyst oppsøkte han sine tidligere asketvenner for å fortelle om det han hadde oppdaget. Gradvis innså de også det Buddha hadde våknet opp til. De ble også opplyste. Det Buddha formidlet – både form og innhold – kaller vi dharma. Et fellesskap på seks utgjorde det første buddhistiske fellesskap som vi kaller sangha. De seks vennene bestemte seg for å dra ut i verden i hver sin retning og formidle det som hadde frigjort dem. Deretter vandret Buddha omkring i Nord-India de neste 45 årene av sitt liv og underviste, oppmuntret, inspirerte og gikk i dialog med alle som var interessert i det han formidlet.

Etter Buddhas død, fortsatte både munker, nonner og lekfolk å praktisere dharma.

For om lag 150 år siden kom Buddhas lære også til Vesten, men det var ikke før på 1960-tallet at den begynte å bli populær. I dag er Buddhas lære, som litt misvisende blir kalt buddhisme, et av de raskest voksende livssyn i Vesten. Hans ideer om oppmerksomt nærvær eller mindfulness integreres nå i mange deler av samfunnet. Fra et buddhistisk perspektiv er det viktig at oppmerksomt nærvær integreres med kjærlig vennlighet og en personlig og global etikk.

Utforsk Buddhas lære
Buddhistisk retrett i utlandet

En buddhistisk retrett gir deg mulighet til å legge til side bekymringer og krav. Ved å komme unna støyen fra omgivelsene og en hektisk hverdag, kan du endelig begynne å slappe av og åpne deg.

Høres dette ut som noe for deg? Sjekk her: goingonretreat.com

Meditasjon på pusten
51:25
bottom of page