Velkommen til vestlig buddhisme,

meditasjon og mindfulness, frihet, en radikal etisk livsførsel og et meningsfylt liv på Oslo Buddhistsenter, på Nesodden, og i resten av verden.

 

De tre juveler symboliserer:

 

Buddha - den mulighet vi alle har for å leve frie, medfølende og meningsfulle liv.

Dharma - Buddhas lære eller hvordan vi gjør det.

Sangha - det fellesskapet som prøver.


Programmet med detaljer for våre aktiviteter i 2014 finner du her eller på Facebook

19.8 Hjertemøte for gamle og nye venner
26.8 starter introduksjonskurs til buddhisme og meditasjon over 3 tirsdagskvelder, kl 17.30-20.00.
23.9 starter kurset Liv med full oppmerksomhet - et praktisk kurs i å leve med mindfulness
25.11 Sanghakveld
16.12 Avslutning for sesongen
6.1.2015 Nyttårsworkshop - hva blir det i år???
13.1 Introduksjonskurs i buddhisme og meditasjon over 3 tirsdagskvelder, kl 17.30-20.00, med litt annet fokus enn forrige kurs.


I 2011 kom en ny bok på norsk: Introduksjon til buddhisme. Les mer og bestill

Gavekort
Kommentar om å spise mindre kjøtt av miljøforsker Nicolas Stern i Dagbladet eller Times Online, eller av Siri Martinsen Morgenbladet. Kommentar om buddhisme, lærere, toleranse og karma i Morgenbladet. Innslag om tilstedeværelse på Schrödingers katt 21.10.2010
Hjemmesiden er skrevet og vedlikeholdt av Gunaketu. Bilder av Frédéric Boudin, Gunaketu og Kevin Reeder
 
The Three Jewels | The Buddha, The Dharma, The Sangha

"Når pusten går inn og pusten går ut, ta det som et tegn på denne verdens rytme som aldri opphører."
(Ryokan)

Oslo Buddhistsenter