Velkommen til vestlig buddhisme,

meditasjon og mindfulness, frihet, en radikal etisk livsførsel og et meningsfylt liv på Oslo Buddhistsenter, på Nesodden, og i resten av verden.

 

De tre juveler symboliserer:

 

Buddha - den mulighet vi alle har for å leve frie, medfølende og meningsfulle liv.

Dharma - Buddhas lære eller hvordan vi gjør det.

Sangha - det fellesskapet som prøver.


Følg det mest oppdaterte program på Facebook.

Programmet med detaljer for våre aktiviteter i 2015 finner du her

2.6 Feiring av åpningen av nytt tempel på Karma Shedrup Ling, i Bjørndalen. se Facebook
9.6 Hjertemøte
16.6 Maitrighosha kommer med en overaskelse...
23.6 Avslutning for sesongen - se annonsering på Facebook.
11.8 Vi starter sesongen med et hjertemøte og ønsker kanskje våre nye ordensmedlemmer velkommen :-)
25.8 Høstens temarekke starter. Det blir trolig rundt temaet det karakteristiske ved Triratna buddhistfellesskap.

Torsdag 27.8 starter introduksjonskurs til buddhisme og meditasjon over 6 torsdagskvelder, kl 17.30-20.00.
Torsdag 15.10 starter kurset Liv med full Oppmerksomhet, basert på boken "Life with full attention".

Tirsdag 29.9 feirer vi Triratna

Tirsdag 6.10 inviterer vi til hjertemøte

Tirsdag 13.10 starter et nytt tema om å ta meditasjon dypere.

 

I 2015 gav vi ut  boken "Puja - rituelle tekster i Triratna buddhistfellesskap".

2011 kom en ny bok på norsk: Introduksjon til buddhisme. Les mer og bestill
Gavekort
Kommentar om å spise mindre kjøtt av miljøforsker Nicolas Stern i Dagbladet. Innslag om tilstedeværelse på Schrödingers katt 21.10.2010
Hjemmesiden er skrevet og vedlikeholdt av Gunaketu. Bilder av Frédéric Boudin, Gunaketu og Kevin Reeder
 
The Three Jewels | The Buddha, The Dharma, The Sangha

"Når pusten går inn og pusten går ut, ta det som et tegn på denne verdens rytme som aldri opphører."
(Ryokan)

Oslo Buddhistsenter
 get married with russian brides and find here . . post