Tag: Studier


Studiedag - fullkommen visdom

Studiedag – fullkommen visdom

Write By:

Śraddhāpa leder en studiedag på det første kapittelet av den viktige mahāyāna-teksten «Verssamlingen om kostbare egenskaper». Denne teksten tilhører prajñāpāramitā eller fullkommen visdom-tradisjonen, som fokuserer på ideen om alle fenomeners tomhet. Denne studiedagen passer for alle som har kjennskap til grunnleggende buddhistisk filosofi og tankegods. Det vil være en kombinasjon av undervisning fra Śraddhāpa, gruppediskusjon, og stille refleksjon, samt noe hengivelsespraksis. Teksten vil bli sendt ut til deltagerne på forhånd, og alle bes lese og reflektere på den i forkant av studiedagen. Dagen er donasjonsbasert. For å melde deg på, send en......

Les videre