Tag: miljøvern


Drømmen om fremtiden starter her

Drømmen om fremtiden starter her

Write By:

Vi starter det nye året med å drømme sammen om hvordan vi ønsker Oslo Buddhistsenter om fem år. Presidenten vår Mahasraddha blir med fra Storbritannia – som gjør at kvelden holdes på engelsk og på zoom, lenke: https://us02web.zoom.us/j/292667136. Dette er del av en gjentagende drøm. Vi begynte da vi feiret 20-års jubileum 4.10.2020, med en idedugnad som løftet frem følgende tanker og ønsker for fremtiden: Videreføre det vi har: Introduksjoner på søndager Periodisk introduksjonskurs på torsdager Studielørdager Gjenoppta Meditasjon og te-seremoni på tirsdager? Invitere andre ordensmedlemmer i forbindelse med at de drar på......

Les videreRap og slampoesi for klima

Denne kvelden inviterer Felipe og Jonathan Castro fra forestillingen «Blokk til Blokk» til skrive-workshop for å lage rap og slam-poesi om klima som forberedelse til Interreligiøs klimapilgrimsvandring. Hvis vi skal...Dharmacafé / Klimacafé

OBS – ny tid: 12.00-16.00 På denne Dharmacafé slår vi oss sammen med Interreligiøs Klimapilgrimsvandring og Bydelsdagene på Sagene for å varme opp til klimapilgrimsvandringen 30.5-2.6 samt å utforske hvordan de...