Tag: engasjert buddhisme


Interreligiøs klimapilgrimsvandring

Interreligiøs klimapilgrimsvandring

Write By:

Sammen for klimaet Skrevet av Annette Dreyer, Gunaketu Kjønstad og Hanna Barth Hake Klimakrisen er vår tids største utfordring, og den kan ikke løses uten at vi samarbeider på tvers.Det er dyp uenighet blant mange om hva vi skal gjøre i kampen for klimaet. Da trenger vi dialog, og vi trenger å vise i praksis at vi står sammen på tvers av tro og livssyn. Vi må bringe håp om at endring er mulig. Med støtte fra Oslo europeisk miljøhovedstad, la en gruppe på 18 pilegrimer mellom 17 og 82 år ut......

Les videreBAM – Buddhist Action Month

BAM er et initiativ for å samle buddhister og andre som er opptatt med miljø og bærekraft. Vi planla å samarbeide med Håpets Katedral – om å lage en flåte...