Muditadevi

Organisator

Muditadevi
Telefon
410 83 739
Email
dh.muditadevi@gmail.com

Lokasjon

Online - på nett
Kategorier

Mer info

Nettet via Zoom

Neste Arrangement

QR-kode

Dato

mar 28 2020

Tid

20:00 - 21:30

Pris

Donasjonsbasert. Vi foreslår 50-150kr per kveld :-)

Syvdelt puja på nett

 

 

Den syvdelte puja

Namo buddhāya

Namo dharmāya

Namo saṅghāya

Namo nama

oṃ

āḥ

hūṃ

 

Lovpris

Med mandarava, blå lotus og jasmin,

med all deilig, duftende flora,

og de prektigste blomsterkranser

lovpriser jeg med den største aktelse

de ærverdige vise.

 

Jeg svøper dem i skyer av røkelse,

søt og inntrengende.

Jeg tilbyr dem utsøkte retter

og forfriskende drikke.

 

Jeg tilbyr dem lamper, besatt med juveler,

prydet med gyldne lotusblomster.

På veien, dynket i parfyme

strør jeg de vakreste blomster.

 

Heder

Så mange ganger

som det er atomer i de tusen millioner verdener

hedrer jeg med den største ærbødighet

alle buddhaer fra de tre tider,

Saddharma,

og det suverene fellesskap.

 

Jeg hedrer alle helligdommer

og steder der bodhisattvaene har vært.

Jeg bøyer meg for mesterne

og de som er verdig min dypeste heder.

 

Å søke tilflukt

I dag søker jeg tilflukt

hos de sterke beskyttere,

hvis hensikt det er

å vokte verden.

De mektige seierherrer

som beseirer all lidelse.

 

Helhjertet søker jeg også tilflukt

i Dharmaen de har konstatert:

et sikkert tilholdssted

fra tilblivelsens endeløse rundgang.

Likedan søker jeg tilflukt

i skaren av bodhisattvaer.

 

De tre tilfluktene

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

Namo tassa bhagavato arahato sammāsambuddhassa

 

Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi

 

Dutiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Dutiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Dutiyampi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi

 

Tatiyampi Buddhaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Tatiyampi Dhammaṃ saraṇaṃ gacchāmi

Tatiyampi Saṅghaṃ saraṇaṃ gacchāmi

 

Oversettelse

Jeg bøyer meg for den velsignede, som er almisser verdig,

den fullkomment oppvåknede Buddha (tre ganger)

 

Jeg søker tilflukt i Buddha

Jeg søker tilflukt i Dhamma

Jeg søker tilflukt i Sangha

 

For annen gang søker jeg tilflukt i Buddha

For annen gang søker jeg tilflukt i Dhamma

For annen gang søker jeg tilflukt i Sangha

 

For tredje gang søker jeg tilflukt i Buddha

For tredje gang søker jeg tilflukt i Dhamma

For tredje gang søker jeg tilflukt i Sangha

 

De fem retningslinjer

Pāṇātipātā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

Adinnādānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

Kāmesu micchācārā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

Musāvādā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

Surāmeraya majja pamādaṭṭhānā veramaṇī sikkhāpadaṃ samādiyāmi.

 

Sādhu sādhu sādhu

 

De positive retningslinjer

Med kjærlige, vennlige handlinger foredler jeg min kropp.

Med åpenhjertig gavmildhet, foredler jeg min kropp.

Med stillhet, enkelhet, og nøysomhet foredler jeg min kropp.

Med sannferdige ord foredler jeg min tale.

Med klar og strålende oppmerksomhet foredler jeg mitt sinn.

Oversettelse

Jeg påtar meg treningen i å avstå fra å ta liv.

Jeg påtar meg treningen i å avstå fra å ta det som ikke er gitt.

Jeg påtar meg treningen i å avstå fra seksuelt misbruk.

Jeg påtar meg treningen i å avstå fra usann tale.

Jeg påtar meg treningen i å avstå fra berusende midler.

 

De ti retningslinjer

Pāṇātipātā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Adinnādānā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Kāmesu micchācārā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Musāvādā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Pharusavācāya veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Samphappalāpā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Pisuṇavācāya veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Abhijjhāya veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Byāpādā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi

Micchādiṭṭhiyā veramaṇī-sikkhāpadaṃ samādiyāmi

 

Sādhu sādhu sādhu

 

De positive retningslinjer

Med kjærlige, vennlige handlinger foredler jeg min kropp.

Med åpenhjertelig gavmildhet foredler jeg min kropp.

Med stillhet, enkelhet og nøysomhet foredler jeg min kropp.

Med sannferdige ord foredler jeg min tale.

Med vennlige vendinger foredler jeg min tale.

Med nyttige utsagn foredler jeg min tale.

Med uttalelser som skaper harmoni foredler jeg min tale.

Ved å forlate begjær for tilfredshet, foredler jeg mitt sinn.

Ved å omdanne hat til medlidelse, foredler jeg mitt sinn.

Ved å forvandle uvitenhet til visdom, foredler jeg mitt sinn.

 

Oversettelse

Jeg påtar meg treningen i å avstå fra å ta liv.

Jeg påtar meg treningen i å avstå fra å ta det som ikke er gitt.

Jeg påtar meg treningen i å avstå fra seksuelt misbruk.

Jeg påtar meg treningen i å avstå fra usann tale.

Jeg påtar meg treningen i å avstå fra uvennlig språkbruk.

Jeg påtar meg treningen i å avstå fra tomt snakk.

Jeg påtar meg treningen i å avstå fra sladder og baktale.

Jeg påtar meg treningen i å avstå fra begjær.

Jeg påtar meg treningen i å avstå fra hat.

Jeg påtar meg treningen i å avstå fra vrangforestillinger.

 

Betroelse

Det onde jeg har stablet opp

ved dumme og umodne handlinger

som bryter med naturlig etikk

og verdslige konvensjoner

alt dette bekjenner jeg til beskytterne.

 

Som jeg står fremfor dem,

hendene samlet i den største ærbødighet,

og av frykt for lidelse

hilser jeg dem igjen og igjen.

 

Måtte veiviserne motta dette med vennlighet

slik som det er med mange feil.

Det som ikke er godt, ærede beskyttere,

skal jeg ikke gjøre igjen.

 

Gledesjubel over det gode

Jeg jubler av glede

over det gode alle vesen har gjort

som fører til ro

ved lidelsens slutt.

Måtte de som har lidd bli lykkelige!

 

Jeg jubler ved frigjøring

fra lidelsen ved livets endeløse kretsløp.

Jeg jubler over bodhisattvaene

og buddhaene

som er beskyttere.

 

Jeg jubler over hjertets lengsel etter oppvåkning

og læren,

de hav som bringer glede til alle vesen,

og er alle vesens lykkelige tilholdssted.

 

Innbydelse

Som jeg hedrer dem med hendene samlet i ærbødighet

innbyr jeg buddhaene i alle himmelretninger;

måtte de la Dharmaens lampe lyse vei

gjennom vrangforestillingenes pinsler!

 

Med hendene samlet i ærbødighet

ber jeg seierherrene

som selv ønsker å tre inn i nirvana:

Bli her til tidenes ende,

så denne verden ikke formørkes!

 

Hjertesūtraen

Medlidenhetens bodhisattva,

i dypeste meditasjon,

så at de fem skandhaer er tomme,

og brøt de bånd som voldte ham lidelse.

 

Her er form ikke annet enn tomhet

tomhet er ikke annet enn form

form er tomhet

tomhet er form

 

Følelser, tanker og tilbøyeligheter,

bevisstheten selv har samme kjennetegn.

 

Alle fenomener har tomhetens kjennetegn,

de hverken oppstår eller forgår,

er hverken skitne eller rene,

hverken tiltar eller avtar.

 

Slik er alle fenomener tomme, uten form,

uten følelse, tanke eller tilbøyelighet,

uten bevissthet.

 

Uten øye, øre, nese, tunge, kropp, eller sinn.

Uten farge, lyd, lukt, smak, berøring

eller det sinnet griper tak i.

Det er heller ingen sansing.

 

Ingen uvitenhet eller slutt på uvitenhet,

eller det som kommer av uvitenhet.

Ingen tæring, ingen død,

ingen ende.

 

Ingen lidelse, eller årsak til lidelse,

ingen ende på lidelse,

eller edel vei som leder vekk fra lidelse.

Ikke engang visdom å oppnå!

Oppnåelse er også tomhet.

 

Erkjenn at bodhisattvaen

ikke holder fast ved noe

men lever i tillit

til denne fullkomne visdom,

er fri fra villedende begrensninger,

fri fra frykten de avler,

og når det mest fullkomne nirvana.

 

Alle buddhaer før og nå,

samt buddhaer i tider som kommer,

bruker denne fullkomne visdom

og ser perfekt uten slør.

 

Lytt til det mektige dhāraṇī,

det strålende makeløse mantra;

Prajñāpāramitā

hvis ord lindrer all smerte.

Hør og tro det er sant!

 

Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā

Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā

Gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā

 

Gi bort meg selv og alle mine fortrinn

Måtte de fortrinn jeg har oppnådd

ved å handle slik

lindre all verdens lidelse.

Mine personligheter gjennom mange liv,

mine eiendeler

og mine fortrinn på alle tre måter

gir jeg bort uten tanke på meg selv

til gavn for alle vesen.

 

Likesom jorden og andre elementer

er tilgjengelige på mange måter

for den talløse skaren av vesen

som bor i det endeløse rom.

Slik vil jeg også stå

til tjeneste for alle vesen

hvor enn de måtte være

så lenge de ikke har oppnådd

fred.

 

Mantraer

oṃ maṇi padme hūṃ

Avalokiteśvara

oṃ a ra pa ca na dhīḥ

Mañjuśrī

oṃ vajrapāṇi hūṃ

Vajrapāṇi

oṃ tāre tuttāre ture svāhā

Tārā

oṃ amideva hrīḥ

Amitābha

oṃ muni muni mahā muni śākyamuni svāhā

Śākyamuni

oṃ āḥ hūṃ vajra guru padma siddhi hūṃ

Padmasambhava

gate gate pāragate pārasaṃgate bodhi svāhā

Prajñāpāramitā

oṃ śānti śānti śānti

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *