Kategorier

Neste Arrangement

QR-kode

Dato

mai 30 2019 - jun 02 2019

Tid

16:00 - 14:00

Klimapilgrimsvandring

I forbindelse med å markere Oslo som europeisk klimahovedstad 2019, har Oslo Buddhistsenter, Den norske Kirke v/Ellingsrud og Furuset menighet og initiativet Miljøsikh søkt og fått innvilget 95 000 for å arrangere en interreligiøs klimapilegrimsvandring.

Vi ønsker å oppnå flere ting:
– synliggjøre viktigheten av å samles rundt et felles anliggende, hvilket klimasaken er
– vi vil utfordre våre respektive miljøer til å delta i kampen for klimaet – vise at kampen for klimaet forener mennesker fra ulike kulturer og religioner.

Dette er den foreløpige planen som vi vil jobbe med fra januar. Hold av datoen og kom gjerne med forslag til aktører vi bør samarbeide med.

Foreløpigi samarbeider vi med Islamic Cultural Centte (Oslo), Håpets Katedral (Østfold), Klimapilegrim og Interreligiøst Klimanettverk om vandringen. Vi kommer til å involvere mange flere. Prosjektet vil synliggjøre folkets grønne skifte på flere måter: Vandringen vil foregå over 4 dager med utgangspunkt i Oslo og med Håpets Katedral i Østfold som pilegrimsmål.

Håpets Katedral er et klimaprosjekt i regi av Borg bispedømme, der plast som er funnet ute i naturen samles og brukes som byggemateriale for å reise en flytende katedral. Katedralen representerer håpet som ligger latent i kampen for miljøet, og rommet som bygges er ment til å være et åpent rom som blant annet skal fasilitere religionsdialog og brobygging på tvers av kulturell og religiøs tilhørighet. Katedralens særpreg og håpsdimensjon gjør den til et naturlig pilegrimsmål for en interreligiøs vandring som denne.

Pilegrimsvandringen vil ha fokus på ungdom og unge voksne. Overnatting underveis vil arrangeres i samarbeid med lokale støttespillere underveis, samt i ulike gudshus langs veien. Vi ser for oss en gruppe på 15-20 deltakere fra de ulike trossamfunnene som vandrer sammen, men like viktig er det at prosjektet genererer oppmerksomhet rundt klimasaken blant befolkningen flest. Derfor vil en del av prosjektet være å engasjere kunstnere, musikere, rappere og poeter til å skrive og fremføre tekster langs pilegrimruta. Slik vil lokalsamfunnene pilegrimene går gjennom engasjeres, og prosjektet vil dermed kunne engasjere langt flere enn dem som deltar på selve vandringen.

I forkant av vandringen vil vi engasjere grupper i Oslo og langs pilegrimsveien til å samle plast fra naturen, som pilegrimene tar med seg videre til Håpets Katedral, der det vil brukes til uybyggingen av katedralen. For å gå fra Oslo til Fredrikstad, må pilegrimene gå gjennom flere bydeler i Oslo: Vandringen starter i Gamle Oslo, gjennom Nordstrand og Søndre Nordstrand bydeler, før pilegrimene krysser grensa til Akershus. To av dagene på vandring vil foregå i Oslo, og i forkant vil arrangørene engasjere sine respektive miljøer til felles plast-plukking-dugnader og andre arrangementer til å fobrerede pilegrimsvandirngem.

Underveis i vandringen skal prosjektet bidra med å holde arrangementer med fokus på klima og miljø, som er åpne for alle, og på den måten engasjere befolkningen langs pilegrimsruta. Disse arrangementene vil være åpne for allmennheten, og ha et program og uttrykk som særlig vil engasjere ungdom og unge voksne. Eksempler på arrangementer underveis kan være konserter eller forestillinger med rappere/poeter/musikere som engasjeres til å skrive tekster til underholdning, samt øvelser som stimulererer til kommunikasjon og empati. Midlene det søkes om vil blant annet gå til å finansiere dette

En slik struktur der pilegrimsvandringen genererer aktiviteter og arrangementer som er åpne for alle underveis, tror vi både vil skape lokalt engasjement rundt klimasaken, samt vil det synliggjøre vårt felles ansvar og forpliktelse til å kjempe for klimaet. Videre vil en slik interreligiøs klimapilegrimsvandring synliggjøre det mangfoldige Oslo, og også vise gjennom praktisk samhandling at klimaengasjementet og kampen for kloden vår er noe som forener mennesker på tvers av religion og kulturell bakgrunn.

Som religiøse aktører besitter vi stor påvirkningskraft innad i våre respektive miljøer, men vi har også påvirkningskraft gjennom at et interreligiøst og interaktivt arrangement sannsynligvis vil genere oppmerksomhet lokalt og kanskje også nasjonalt.

Følg med på Facebook

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *