top of page

Bidra til å gjøre meditasjon og Buddhas lære tilgjengelig for alle

med ferdigheter eller penger for å skape en bedre verden

Gavmildhet er språket til omsorg, glede og kjærlighet. Vi kaller det «dana».

Det er den mest direkte måten å uttrykke den varmen vi føler for andre. Derfor er gavmildhet sentralt i Buddhas lære, og det vi baserer vår økonomi på.  


Buddha gikk rundt med tiggerskålen sin og var avhengig av gavmildhet for å overleve. På samme måte er vi avhengig av din hjelp og penger for å drive buddhistiske aktiviteter. Gi det du kan og spør om det du trenger 

Meld deg inn
Bidra økonomisk
bottom of page