Å bli en mitra – veien for å fordype din buddhistiske praksis

Write by:

Hvis du har lyst til å fordype din buddhistiske praksis i Triratna buddhistfellesskap eller offisielt “erklære” deg som buddhist kan denne artikkelen:

 • Forklare hva det vil si å bli en mitra
 • Hjelpe deg til å bestemme om du vil bli en mitra
 • Forklare hva du trenger å gjøre for å bli en mitra

Hva er en mitra?

“Mitra” er et sanskrit ord som betyr ‘venn’. Å bli en mitra er å fordype ditt vennskap med Triratna Buddhistorden. Det kan skje ved at du tar ideene, verdiene og praksisen inn over deg til en viss grad. Vi sier at mitraer foreløpig har hengitt seg til dharma i Triratna buddhistfellesskapet. Det innebærer at man virkelig søker å praktisere Buddhas lære slik vi tolker den i Triratna tradisjonen, og at Triratna er den viktigste rammen for ens praksis.

Vi kaller dette provisorisk fordi forpliktelsen strekker seg kun inn i den overskuelige fremtiden, heller enn for alltid, slik forpliktelsen gjelder for ordensmedlemmer.

Å bli en mitra er et viktig øyeblikk i ens åndelige liv, så vi markerer det med en spesiell offentlig seremoni på buddhistsenteret.

 

Hvorfor bli en mitra?

Resultatene av åndelig praksis er avhengig av den innsatsen vi gjør. Du har trolig lagt merke til det i meditasjon.  Hvis du setter deg ned uten egentlig å ha bestemt deg for å meditere, så er det lett å drive av gårde. Har du derimot satt deg ned fast bestemt på å meditere, vel vitende om at du kommer til å få noe ut av det, er det større sjanse for at noe positivt folder seg ut.

Det som er tilfelle i meditasjon gjelder også for det åndelige livet generelt. For å få fullt utbytte av dharma må vi praktisere helhjertet. Å hengi seg til praksis ved å bli en mitra er derfor et viktig skritt som kan ta din praksis til et nytt nivå.

Når du tar dette skrittet åpner det seg nye muligheter. Du kan delta i mitra-studier som er et fireårig studiekurs. Du kan også delta på andre arrangementer rundt i verden som kun er for de som vil fordype sin praksis. Du kan også bli invitert til å sitte i styret ved Oslo Buddhistsenter. Du vil også være del av et fellesskap som tar dharma på alvor.

 

Tre erklæringer

For å klargjøre om du er klar til å bli en mitra ber vi deg tenke gjennom om du kan erklære det følgende. Å erklære betyr at du forstår og kan stå inne for følgende:

 • Jeg ser på meg selv som en buddhist
 • Jeg søker å praktisere de fem forskriftene
 • Jeg føler meg hjemme i Triratna buddhistfellesskap og betrakter det som mitt “åndelige hjem”.

Før du blir en mitra ber vi deg også delta regelmessig i buddhistaktiviteter ved et Triratna buddhistsenter i minst seks måneder. La oss se nærmere på hva erklæringene går ut på.

Jeg ser på meg selv som en buddhist:

Denne erklæringen innebærer at du har begynt å identifisere deg med den buddhistiske tradisjonen på en jordnær måte. Det kan også bety at du ville skrive “buddhist” på et offentlig skjema som etterspør livssyn.

Denne identifikasjonen oppleves forskjellig for forskjellige mennesker. For noen er det en sterk følelse av at Buddha representerer deres åndelige ideal. For andre kan det bety at dharma virker innlysende – fornuftig og anvendbar. For andre igjen er det en udefinerbar “atmosfære” ved buddhismen som de liker eller kjenner seg fortrolig med. Kanskje har du en sterk respons til et buddhistisk bilde eller mantra.

Uansett så vil dette være begynnelsen til et buddhistisk perspektiv på livet. Buddhismen skiller seg fra andre –ismer ved at det ikke først og fremst er teorier eller trossetninger, men heller en åndelig vei å praktisere eller følge. Det er et perspektiv og en metode for å hjelpe oss til å vokse og utvikle oss – eller vikle oss ut – og denne prosessen bringer oss til den andre erklæringen.

Jeg søker å praktisere de fem forskrifter

Fordi buddhismen er en vei heller enn en trosretning så gir det ikke mening simpelthen å kalle seg buddhist uten å praktisere dens lære. På det mest grunnleggende nivå innebærer det å begynne å praktisere de fem forskriftene. De representerer fem prinsipper for en buddhistisk livsførsel: vennlighet, gavmildhet, enkelhet, integritet og oppmerksomhet.

Testen på om vår buddhistiske intensjoner er ekte er hvorvidt vi lever dem ut i dagliglivet. De fem forskriftene er:

 1. Avstå fra å ta liv og heller praktisere kjærlig vennlighet.
 2. Avstå fra å ta det som ikke er gitt og heller aktivt praktisere gavmildhet.
 3. Avstå fra skadelige seksuelle handlinger og heller praktisere stillhet, enkelhet, og nøysommelighet.
 4. Avstå fra usann tale/kommunikasjon og heller praktisere ærlighet.
 5. Avstå fra å sløve sinnet med berusende midler og heller kultivere oppmerksom tilstedeværelse

Dette er treningsprinsipper, så hensikten er ikke at de skal perfeksjoneres før man blir en mitra – og de er heller ikke bud. Det viktige er at du aksepterer dem som en verdiplattform i ditt liv, har til hensikt å etterleve dem mer og mer, og bestreber deg på å omsette hensikten i handling – om enn effekten virker beskjeden og mangelfull. De fleste mitraer prøver også å meditere daglig.

Jeg føler meg hjemme i Triratna buddhistfellesskap og betrakter det som mitt “åndelige hjem”.

Vi trenger alle et miljø som støtter opp om dharmapraksis.  Ingen kan gjøre det isolert. Vi trenger vennskap, oppmuntring, støtte og inspirasjon, som vi bare kan få fra likesinnede. Vi trenger også alle sammen veiledning fra de som har praktisert lenger enn vi har. På et eller annet tidspunkt trenger vi også å fokusere på en spesifikk praksis i stedet for å prøve litt her og litt der, uten å trenge dypere ned i praksis. En tradisjonell analogi for det åndelige live er å grave en brønn. Man må da grave et dypt hull på et sted, og ikke en rekke grunne groper – selv om vann kan finnes mange steder.

Noen trenger å undersøke forskjellige miljøer, mens andre kjenner umiddelbart at dette er det miljøet de vil fordype seg i, i overskuelig fremtid. Det betyr ikke nødvendigvis at det passer alle, men at det passer deg.

Det kan i denne prosessen være nyttig om vi forteller litt om hva som er karakteristisk for Triratna, så du kan sammenligne med andre miljøer.

 

Karakteristiske trekk ved Triratna

En økumenisk tradisjon

‘Økumenisk’ refererer til felles elementer når det blir brukt i en åndelig sammenheng. Triratna er økumenisk fordi vi ser igjennom forskjellene hos de forskjellige buddhistgrupper, til de felles prinsipper som ligger bak. Forståelsen av denne “grunnleggende dharma” er basert på erfaringene og innsikten til vår grunnlegger Sangharakshita, en engelskmann som tilbrakte mange år som theravadamunk og hadde lærere fra tibetanske og kinesiske tradisjoner. Vi trekker derfor inspirasjon fra hele den buddhistiske tradisjon som er integrert inn i et fullstendig sett med praksiser.

Vennskap og sangha er sentralt

Vi legger vekt på vennskap og spesielt horisontalt vennskap, som betyr vennskap med andre som har mer eller mindre samme nivå av praksis som deg selv. Mange tradisjoner i Øst fokuserer på vertikalt vennskap med en lærer. Tendensen i vårt samfunn er å isolere oss, så vi fokuserer på den mulighet vennskap gir til å gi slipp på gamle vaner og barrierer mot andre og verden omkring oss. Som en forlengelse av vårt fokus på vennskap legger vi vekt på det åndelige fellesskap, og vårt felles ansvar for å skape det fellesskap vi vil ta del i.

Viktigheten av å søke tilflukt

Mange østlige buddhisttradisjoner betrakter spesifikke livsstiler som viktige, som for eksempel å være ordinert som munk eller nonne, eller å utføre spesielle meditasjonspraksiser eller ritualer. I Triratna fellesskapet er det viktigste å hengi seg til vekst og utvikling – tradisjonelt kalt “å søke tilflukt”. Ordensmedlemmer og Mitraer har derfor mange forskjellige livsstiler – som er forskjellige uttrykk for denne utviklingen.

…og noen flere…

I Triratna legger vi også vekt på å uttrykke våre idealer i kunst av alle sjangere, samt å leve ut våre verdier i hverdagslivet gjennom arbeid, hvordan vi bor, hva vi spiser og hvordan vi bruker og investerer våre penger. Til sammen er dette med på å bygge “det nye samfunnet”, hvor alle deler av livet hjelper og inspirerer oss til å vokse og utvikle oss på bærekraftige måter.

Vi legger også vekt på at noen buddhistaktiviteter – spesielt når vi fordyper oss i praksis – kun er for kvinner eller menn. Erfaring har vist oss at det kan være en støtte for å kommunisere bedre, utvikle vennskap utforske en del temaer på dypere nivåer.

Som et uttrykk for de fem forskriftene tar vi hensyn til hva vi spiser og anerkjenner at et vegetar-kosthold unngår mye lidelse.

 

Hvordan blir jeg en mitra?

Hvis du føler deg komfortabel med de tre erklæringene kan du snakke med et lokalt ordensmedlem om hva de betyr, for å være sikre på at dere har en felles forståelse. Når dere er enige om det vil dere arrangere en mitraseremoni.

 

Mitraseremonien

Å bli en mitra markeres med en åpen seremoni. Formen varierer fra senter til senter og er også avhengig av den som skal bli mitra. Dette er en viktig begivenhet så vi inviterer venner og bekjente, eksisterende mitraer og andre sanghamedlemmer.

Det spesielle ved din rolle er at du gir tre gaver til Buddha – en blomst, et lys og røkelse. Det er tre tradisjonelle gaver som symboliserer respektivt: skjønnhet og endring; visdommens lys; og effekten av en etisk livsførsel.

Det kan være at effekten av seremonien overrasker deg. Mange i Vest har mistet tradisjonen med å rituelt markere viktige stadier i ens liv. Åpne ritualer forteller ikke bare omverdenen om de valg vi tar og det vi har oppnådd. Ritualer kommuniserer også med våre egne dyp og hjelper å integrere endringer vi gjør i hele vårt vesen.

 

Veien videre

Når du har blitt en mitra inviteres du til å ta del i mitrastudier og andre aktiviteter for mitraer, både i Norge og i resten av verden.

Lokale ordensmedlemmer vil også hjelpe deg til å fordype din åndelige praksis. Et steg kan være å dra på retrett for å møte andre buddhister som vil fordype sin praksis. De kan vare fra en helg til et par uker. Dette anbefales på det varmeste.

Når du blir en mitra tar du del i et åndelig fellesskap. Det er en to-veis-prosess hvor du vil få utbytte av sanghaen, og hvor det er viktig at du er med på å utvikle fellesskapet. Måten du gjør dette på begrenses kun av fantasien. I tillegg til å delta i aktivitetene på senteret kan det innebære å distribuere postkort og plakater, rengjøre, bidra til å holde kurs og sosiale arrangement, ta initiativ til å danne vennskap, og så videre.

Det kan også være at du etter hvert vil fordype praksis ytterligere. Da kan du spørre om å bli ordinert. Det kan du lese mer om i en annen brosjyre, eller spør et ordensmedlem.

 

Ressurser:

www.thebuddhistcentre.com – et fullstendig nettbasert buddhistsenter.

www.thebuddhistcentre.com/highlights/becoming-mitra-triratna-buddhist-community  – les mer om å bli en mitra.

www.freebuddhistaudio.com/study – nettbasert studieportal for dharmakurs for mitraer

www.goingonretreat.com – oversikt over mange forskjellige retretter i Storbritannia

www.oslobuddhistsenter.no – hjemmesiden til Triratna Norge


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *