Aktiv Buddhisme – til gavn for alle levende vesener

Write by:

Hat tar ikke slutt av mer hat. Med kjærlighet tar hatet slutt. Det er en evig lov (Buddha/Dhammapada).

Når vi blir ordinert inn i Triratna buddhistorden aksepterer vi ordinasjonen “til gavn for alle levende vesener”. I tillegg til å jobbe mot oppvåkning er dette hensikten med praksis. Etikk, meditasjon, studier, ritualer, retretter, kunst og fellesskap har alle dette som formål.

I en fortelling om to akrobater som samarbeider poengterer Buddha at du tar vare på andre ved både å ta vare på andre og ved å ta vare på deg selv. Du tar også vare på deg selv ved både å ta vare på deg selv og ta vare på andre. Dermed tar vi vare på hele verden ved å leve etisk, meditere og reflektere over livet. (Sedaka Sutta: Bambus-akrobaten)

Triratna engasjerer seg blant annet aktivt i å:

  • gjøre slutt på kaste-basert diskriminering, fattigdom og urettferdighet i India og Nepal gjennom Karuna.
  • leve bærekraftig gjennom en radikal forståelse og kreativ tilpasning til den situasjonen vi lever i, med dype lokale røtter: Ecodharma. Støtte aktivister i sitt arbeide gjennom indre utvikling: Ulex
  • inspirere hverandre i Triratna til å engasjere oss i verden omkring oss gjennom Buddhist Action Month – BAM
  • tilby etiske utleieboliger i et vanskelig boligmarked i Cambridge gjennom New View.
  • samarbeide med andre tros- og livssynsorganisasjoner for et sosialt- og økologisk bærekraftig samfunn gjennom GreenFaithInternational. Vi bidrar til markeringen sacred people, secred earth day of action 11 mars 2021. Se tale på engelsk om arrangementet #Faiths4climate eller hør tale på norsk om «Det brennende huset» en tradisjonell buddhistisk historie som brukes til å illustrere klimakrise, personlig engasjement og sjokolade.

I tillegg søker vi å skape etisk næringsliv der det er mulig å tjene til livets opphold gjennom aktiviteter som er godt for den enkelte, kolleger, kunder og samfunnet.

Hvis du har lyst til å engasjere deg, er dette noen tips du kan begynne med i dag:

Registrer interesse i Triratna: Ved å fylle ut dette spørreskjema registrer en gruppe i Triratna som drifter Triratna Climate Emergency Action – gruppen på Facebook det du er interessert i og kan bidra med. Du kan også komme med forslag lokalt i Oslo Triratna Sangha.

Det du spiser: Ved å gå over til et mer vegetarisk kosthold, hindrer du ikke bare unødig lidelse hos dyrene som ales opp og drepes, men du bidrar til at det blir mer mat til verdens voksende befolkning. Ved å kjøpe økologiske varer og støtte rettferdig handel, hjelper du fremtidige generasjoner og de som er vanskeligstilt. Du kan lese mer på http://www.dyrsrettigheter.no/

Det du handler: Vi kan ikke kjøpe oss lykke og vi i Norge lever over evne (globalt sett). Dette er selvfølgeligheter som vi lett glemmer i hverdagen. Ved å kjøpe kvalitet fremfor kvantitet, reparere ting og kjøpe opplevelser og tjenester i gaver reduserer man presset i forbrukersamfunnet. Plast er også et økende problem. Vi kan bidra ved å etterspørre poser, og emballasje av andre materialer eller ta med egne poser. Les mer hos Grønn Hverdag http://gronnhverdag.no/

Ta vare på hverandre: Vi kjenner vel alle noen som er ensomme eller som sliter med alder, uførhet, psykiske plager eller annet. Ta kontakt. Kanskje du kan hjelpe med noe, men oftest er det viktigste bare at et medmenneske tar kontakt. Du kan også støtte organisasjoner som Røde Kors www.rodekors.no, Amnesty, Leger uten grenser, Fremtiden i Våre Hender etc.

Engasjere deg i lokalmiljø og politikk: Vårt demokratiske samfunn er avhengig av at folk engasjerer seg på forskjellige måter, både i lokalmiljøet og i politikken. Det er veldig varierende hva vi kan og orker å gjøre, men alle kan bidra litt, om det så er å bidra til å gjøre borettslaget til et mer vennlig og miljøbevisst sted å bo, eller stemme bevisst 


Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *